UFSL v. 22.08.2013: Anschaffungszeitpunkt

Steuer, Finanzstrafrecht Verfahrensrecht. Berufungsentscheidung - Steuer (Referent). Anschaffungszeitpunkt.