BFG v. 11.05.2020: Fehlende Aktivlegitimation

Steuer. Bescheidbeschwerde – Einzel – Beschluss. Fehlende Aktivlegitimation.